03 Nisan 2018

Gösterim: 4489

Dil Hazırlığı

Dil Hazırlığı

Erasmus Programına öğrencilerimizin katılımı öncesinde ve esnasında, dil desteği iki şekilde sağlanacaktır. 

  • Öğrencilerimiz, öğrenim görecekleri dilde ya da staj süresince kullanacakları dildeki becerilerini geliştirmek için faaliyet öncesi ya da esnasında, katılacakları dil kursları için Koordinatörlüğümüzden hibe talebinde bulunabileceklerdir. Bunun için aşağıdaki koşulların sağlanması gerekmektedir;
    • Gidilecek dil kursu, hakkında Koordinatörlüğümüze önceden bilgi verilmesi ve uygunluğunun teyit edilmesi (şahsen ya da e-posta ile başvurulabilir)
    • Dil kursu için ücret ödenecekse, dekontun / faturanın bir kopyasının ve daha sonra dönüşte orijinalinin, Koordinatörlüğümüze iletilmesi
    • Dil kursu, gidilen üniversite tarafındna düzenleniyorsa, katılım sertifikasının üniversiteden alınması
    • Dil kursuna ilişkin katılım ve başarı belgelerinin Koordinatörlüğümüze iletilmesi
  • Online Dil Desteği (OLS) alabilmek için, öğrencilerimizin gidiş aşaması işlemlerine başlamaları ve Koordinatörlüğümüzle hareketlilik sözleşmesi imzalamaları gerekmektedir