15 Ekim 2021

Gösterim: 1054

ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ERASMUS+ DEĞİŞİM PROGRAMI AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ DUYURUSU

Değerli Akademik ve İdari Personelimiz,

Erasmus+ Değişim Programı kapsamında Ders Verme/ Eğitim Alma hareketliliği başvuruları başlamıştır. Başvuru takvimi ve seçim kriterleri aşağıda belirtilmiştir.

DERS VERME HAREKETLİLİĞİ ve EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ

13/12/2021-23/12/2021 : Başvuru Evrak Teslimi

27 Aralık 2021: Sonuçların İlanı

Not: Başvuru esnasında Kabul Mektubunuz, Başvuru Formu ve varsa dil puanınızı ibraz etmeniz gerekmektedir.

Not: Başvuru takvimine göre en erken Ocak 2020'den itibaren hareketliliğe başlayabilirsiniz. Dolayısıyla, kabul mektuplarınızı alırken bu tarihi göz önünde bulundurunuz.

Not: Kabul mektubu alınmamış başvurular geçersiz sayılacaktır.

Not: Daha önceki personel hareketliliği sürecinde hak kazanan personelimizin de bu süreçte kabul mektubu alması gerekmektedir.

Not: Hareketlilik sürecinde bazı ülkeler COVID testi veya aşısını şart koşmaktadır. Bu süreçte yapılacak olan masraflar birimimizce karşılanmamaktadır. 

Not: Anlaşmalı olduğumuz üniversiteler harici kurumlardan kabul alabilirsiniz.

Not: Başvurularınızı online olarak erasmus@bandirma.edu.tr adresine mail olarak da yapabilirsiniz.

Not: İstenen belgeler ve formlar ders verme: https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/632 ve

Eğitim alma: https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/634 sayfalarında mevcuttur.

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PERSONEL DERS VERME HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Rektörlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak değerlendirilir.

Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

Programdan ilk kez yararlanma

10

Erasmus+ Koordinatörlüğü görevi var ise

+4

Bölümünde Erasmus+ öğrenci hareketliliği gerçekleştiren Erasmus+ Koordinatörü ise

+8

AB Projesi koordinatörü/ortağı ise

 

+5

Bir önceki yıl programdan faydalanmış ise

-10

İki yıl önce programdan faydalanmış ise

-7

Üç yıl önce programdan faydalanmış ise

-5

Dört yıl önce programdan faydalanmış ise

-3

Beş yıl önce programdan faydalanmış ise

-1

Daha önce ikili anlaşma bulunmayan bir ülkedeki yükseköğretim kurumu ile anlaşma imzalamış ise

+8

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçmiş ise

-20

YDS, YÖKDİL gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele yandan görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

65-80

+1

81-90

+2

91-100

+3

Eşitlik olması durumunda

  1. Hizmet süresi fazla olan personele öncelik tanınır
  2. Personel ve öğrenci hareketliliği son iki akademik yılda daha az gerçekleşen bölüm personeli

 

 

 

 

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

ERASMUS+ PERSONEL EĞİTİM ALMA HAREKETLİLİĞİ KRİTERLERİ

Yapılan başvurular, Ulusal Ajans’ın Erasmus+ Uygulama El Kitabı’nda belirtilen öncelikler dikkate alınarak belirlenmiş olan ve aşağıda belirtilen kriterler esas alınarak Rektörlükçe oluşturulacak bir komisyon tarafından 20 taban puanı üzerinden değerlendirilecektir.

Değerlendirme sonucunda kontenjan sayısı kadar asil ve yedek personel belirlenecektir.

Kriter Açıklama

Kriter Puanı

İdari personel, uzman ve araştırma görevlisi ise

+10

Öğretim görevlisi, okutman ve doktor öğretim üyesi ise

+1

Programdan ilk kez yararlanma

+10

Engelli personel ise

+5

Bir önceki yıl programdan faydalanmış ise

-10

İki yıl önce programdan faydalanmış ise

-7

Üç yıl önce programdan faydalanmış ise

-5

Dört yıl önce programdan faydalanmış ise

-3

Beş yıl önce programdan faydalanmış ise

-1

Daha önce Eğitim Alma programında yer almayan kurum tercih edilmiş ise

+2

Daha önce Eğitim Alma programında yer almayan ülke tercih edilmiş ise

+2

Bir önceki yıl gitmeye hak kazandığı halde gerekçe göstermeksizin gitmekten vazgeçmiş ise

-20

YDS, YÖKDİL gibi eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul edilen sınav sonucunu belgeleyen personele yandan görülen tablodaki şekilde puan verilir.

Puan Aralığı

Verilecek Puan

50-60

+1

61-70

+2

71-80

+3

81-90

+4

91-100

+5

Eşitlik olması durumunda

  1. Hizmet süresi fazla olan personele öncelik tanınır
  2. Dil Puanı yüksek olan personele öncelik tanınır.