19 Mart 2021

Gösterim: 3485

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SONUÇLARI

2021-2022 GÜZ DÖNEMİ İÇİN  ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SONUÇLARI

 1. Değerlendirmede sırasıyla Erasmus Genel Notu – Akademik Not Ortalaması – Yabancı Dil Puanı esas alınmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının yüzde 50'si ile Yabancı Dil Puanının %50’sinin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
 2. Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmelerde bu husus dikkate alınmıştır. Puan eşitliğinde yabancı dil puanı esas alınmıştır.
 3. Daha önce Erasmus Hareketlilik Programlarından hiç yararlanmamış olan öğrencilere öncelik verilmiştir.
 4. Hareketliliğin en az olduğu bölümlere öncelik verilmiştir.
 5. Yedekteki öğrenciler kendi bölümleri içinde sıralanmıştır.
 6. Başvuru formunu ve transkriptini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
 7. Her öğrenci, kendi fakülte/enstitü/yüksekokulu ve bölümü altında değerlendirilmiştir.
 8. Yabancı dil puanı barajı 55, Akademik not ortalaması barajı lisans öğrencileri için 2,20, lisansüstü öğrencileri için 2,50’dir.
 9. Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 10. Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olanlardan ve -10 puan düşülmüştür.
 11. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanmıştır.
 12. Başvuru olduğu durumda engelli öğrencilere +10 puan uygulanmıştır.
 13. Başvuru olduğu durumda şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanmıştır.
 14. Yerleştirme yapılırken anlaşmalı okullarımızın dil kriterleri dikkate alınmıştır.

NOT:  Bu başvuru döneminde eksiksiz yapılmış olan tüm başvurular başarılı kabul edilmiştir. Yani başvurusu geçerli tüm öğrenciler Erasmus+ yapmaya hak kazanmıştır.

NOT: Öğrenim hareketliliği başvurusu  yabancı dil sınavı puanı olmadığı için“geçersiz” olan öğrenciler, 2021 Ekim ayındaki Erasmus ilanlarına başvurup, şartlar uyduğu takdirde Bahar Döneminde Erasmus yapabilirler.

NOT: Anlaşmalı olunan üniversiteler ile iletişime geçilmiş olup Erasmus+ öğrencisi kabul edip etmeme durumları sorulmuştur. Geri dönüşlere göre bazı üniversiteler öğrenciler tarafından tercih edilmesine rağmen Erasmus kapsamında öğrenci kabul etmedikleri için tercihlerden çıkarılmıştır.

NOT: Pandemi dönemi koşulları sebebiyle bazı iptaller söz konusu olabilir. İşbu halde Erasmus yapmaya hak kazanan öğrencilerin hakları saklı olup bir sonraki dönemde Erasmus yapabileceklerdir.

Sorularınız için erasmus@bandirma.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

NOT:Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin gidecekleri üniversitelerin sitelerini incelemeleri ve varsa "Online Başvurularını" yapmaları gerekmektedir.

NOT: Öğrencilerimizin bu süreçte Dış İlişkiler Koordinatörlüğü ile irtibat halinde olması öğrencilerimiz ve koordinatörlüğümüz açısından faydalı olacaktır.

NOT: Öğrencilerin koordinatörlüğümüze teslim edeceği belge ve formlar her öğrencinin Erasmus programı yapmak üzere gideceği üniversiteye gönderilecektir. Üniversiteler doğrudan öğrenciler ile iletişim kurmaktadırlar. Bu yüzden maillerinizi sık sık kontrol etmeniz büyük önem arz etmektedir.

NOT:

İstenen tüm belge formlara  https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/621 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGE-FORMLAR

 1. Kabul Mektubu
 2. Learning Agreement  for Traineeships
 3. Erasmus Öğrenci Beyannamesi
 4. Staj Taahhütname
 5. Öğrenci Dosyası

NOT: Staj hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin işbu duyurudan itibaren 1 sene içerisinde hareketliliklerini gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 

NOT: İstenen tüm belge-formlara https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/621 adresinden ulaşabilirsiniz.

 


Fotoğraflar