03 Kasım 2021

Gösterim: 2839

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SONUÇLARI

2021-2022 BAHAR DÖNEMİ İÇİN  ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM VE STAJ HAREKETLİLİĞİ SEÇİM KRİTERLERİ VE SONUÇLARI

 

2021-2022 Bahar Dönemi için Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketliliği sonuçları ekte yer almaktadır.  Aşağıdaki açıklamaları dikkatle okuyarak bundan sonraki süreçle ilgili detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

 

NOT:  Avrupa Erasmus Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 2021-2027 dönemi anlaşması henüz her anlamda nihayete erdirilmediği için Erasmus+ hibelerinde birtakım kesintiye gidilecektir.

NOT: Başvurusu kabul edilen tüm öğrencilere maksimum 75 günlük (2.5 aylık) ödeme yapılacaktır. Bütçenizi hesaplarken bu durumu göz önünde bulundurunuz.

NOT:  Bu başvuru döneminde eksiksiz yapılmış olan tüm başvurular başarılı kabul edilmiştir. Yani başvurusu geçerli tüm öğrenciler Erasmus+ yapmaya hak kazanmıştır.
NOT: Öğrencilerin başvuru esnasında ibraz ettikleri iletişim bilgileri gidecekleri üniversitelere gönderilmiştir. Öğrencilerimizin maillerini sık sık kontrol etmesi ve gelen maile göre başvuru sürecini takip etmesi gerekmektedir.

NOT: Vize, konaklama ile ilgili süreç gidilecek olan üniversiteden kabul mektubu geldiğinde başlayacaktır.

NOT: Pandemi dönemi koşulları sebebiyle bazı iptaller söz konusu olabilir. İşbu halde Erasmus yapmaya hak kazanan öğrencilerin hakları saklı olup bir sonraki dönemde Erasmus yapabileceklerdir.

Sorularınız için erasmus@bandirma.edu.tr adresi ile iletişime geçebilirsiniz.

ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

NOT:Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin gidecekleri üniversitelerin sitelerini incelemeleri ve varsa "Online Başvurularını" yapmaları gerekmektedir.

NOT: Öğrencilerimizin bu süreçte Erasmus+ Koordinatörlüğü ile irtibat halinde olması öğrencilerimiz ve koordinatörlüğümüz açısından faydalı olacaktır.

NOT: Öğrencilerin koordinatörlüğümüze teslim edeceği belge ve formlar her öğrencinin Erasmus programı yapmak üzere gideceği üniversiteye gönderilecektir. Üniversiteler doğrudan öğrenciler ile iletişim kurmaktadırlar. Bu yüzden maillerinizi sık sık kontrol etmeniz büyük önem arz etmektedir.

NOT:

İstenen tüm belge formlara  https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/621 adresinden ulaşabilirsiniz.

 

STAJ HAREKETLİLİĞİ İÇİN İSTENEN BELGE-FORMLAR

 1. Kabul Mektubu
 2. Learning Agreement  for Traineeships
 3. Erasmus Öğrenci Beyannamesi
 4. Staj Taahhütname
 5. Öğrenci Dosyası

NOT: Staj hareketliliğinden faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin işbu duyurudan itibaren 1 sene içerisinde hareketliliklerini gerçekleştirmiş olması gerekmektedir. 

NOT: İstenen tüm belge-formlara https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/621 adresinden ulaşabilirsiniz.

SEÇİM KRİTERLERİ

 1. Değerlendirmede sırasıyla Erasmus Genel Notu – Akademik Not Ortalaması – Yabancı Dil Puanı esas alınmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının yüzde 50'si ile Yabancı Dil Puanının %50’sinin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
 2. Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmelerde bu husus dikkate alınmıştır. Puan eşitliğinde yabancı dil puanı esas alınmıştır.
 3. Daha önce Erasmus Hareketlilik Programlarından hiç yararlanmamış olan öğrencilere öncelik verilmiştir.
 4. Hareketliliğin en az olduğu bölümlere öncelik verilmiştir.
 5. Yedekteki öğrenciler kendi bölümleri içinde sıralanmıştır.
 6. Başvuru formunu ve transkriptini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
 7. Her öğrenci, kendi fakülte/enstitü/yüksekokulu ve bölümü altında değerlendirilmiştir.
 8. Yabancı dil puanı barajı 55, Akademik not ortalaması barajı lisans öğrencileri için 2,20, lisansüstü öğrencileri için 2,50’dir.
 9. Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 10. Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olanlardan ve -10 puan düşülmüştür.
 11. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanmıştır.
 12. Başvuru olduğu durumda engelli öğrencilere +10 puan uygulanmıştır.
 13. Başvuru olduğu durumda şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanmıştır.

Yerleştirme yapılırken anlaşmalı okullarımızın dil kriterleri dikkate alınmıştır