09 Şubat 2018

Gösterim: 581

Staj Hareketliliği Sonuçları

Staj Hareketliliği Kriterleri:

* Lütfen dikkatlice sonuna kadar okuyunuz!

Başvuru formunu ve transkript belgesini teslim etmemiş ve geçerli yabancı dil puanı olmayan öğrencilere listede yer verilmemiş ve değerlendirmeye alınmamışlardır.

* Değerlendirme, Erasmus Genel Notu-Akademik Not Ortalaması-Yabancı Dil Notu esas alınarak yapılmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının P’si ile Yabancı Dil Notunun P’si alınarak hesaplanmıştır.

* Yabancı dil puanı 55’in altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır. 

 * Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre yapılmıştır. Bölüm kontenjanı uygulanmamıştır

* Transkript notu Lisans için 2,20 ve Yüksek Lisans/Doktora için 2.50’nin altında olan başvurular değerlendirmeye alınmamıştır.

* Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Not Dönüşüm Tablosu kullanılmıştır.

* Aynı akademik kademede daha önce Erasmus hareketliliklerinin en az birinden yararlanmış olan öğrencilerden 10 puan düşülmüştür. Hareketlilikten daha önce yararlanmayan öğrencilere öncelik verilmiştir.

* Puan sıralamasına dikkat edilmiş olup puan eşitliğinde dil puanı esas alınmıştır.

* Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 1 Mart 2018 tarihinde Dış İlişkiler Koordinatörlüğünde saat 14.00-17.00 arasında yapılacaktır.

* Staj hareketliliğinde ev sahibi kuruluş ile ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

- Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği faaliyetine başvurmaları gerekmektedir. Bu konumdaki öğrencilerin çalışmaları öğrenim kapsamında olmadığı için staj hareketliliğine  kabul edilemezler.

* Seçilen öğrencilerin en geç 1 Nisan 2018 tarihine kadar staj haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğünü bildirmeleri gerekmektedir. Bilgilendirme erasmus@bandirma.edu.tr adresine e-posta yoluyla da yapılabilir. Staj hakkından faydalanmaktan vazgeçen öğrencilerin Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 2 Nisan 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.

* Seçilen öğrencilerin en geç 15 Mart 2018 tarihine kadar kabul mektubu almaları gerekmektedir. Staj içeriğinin belirlenmesi ve öğrenim anlaşması formunun teslimi için son tarih 1 Nisan 2018 olarak belirlenmiştir.

* Kabul mektubunu yukarıda belirtilen tarihe kadar teslim etmeyen öğrencilerin yerine, yedek listeden izleyen kişiye hak tanınacaktır. Yedek listeden kabul mektubu getiren öğrencilere öncelik tanınacaktır.