09 Şubat 2018

Gösterim: 807

Öğrenim Hareketliliği Sonuçları

2018-2019  ERASMUS+ ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ OCAK AYI SEÇİM KRİTERLERİ VE SONUÇLARI

 1. Değerlendirmede sırasıyla Erasmus Genel Notu – Akademik Not Ortalaması – Yabancı Dil Puanı esas alınmıştır. Erasmus Genel Notu, Akademik Not Ortalamasının P’si ile Yabancı Dil Puanının P’sinin ortalamaları alınarak hesaplanmıştır.
 2. Sıralamalar Erasmus Genel Puanına göre bölümler içerisinde büyükten küçüğe doğru yapılmıştır. Yerleştirmelerde bu husus dikkate alınmıştır. Puan eşitliğinde yabancı dil puanı esas alınmıştır.
 3. Daha önce Erasmus Hareketlilik Programlarından hiç yararlanmamış olan öğrencilere öncelik verilmiştir.
 4. Hareketliliğin en az olduğu bölümlere öncelik verilmiştir.
 5. Yedekteki öğrenciler kendi bölümleri içinde sıralanmıştır.
 6. Başvuru formunu ve transkriptini teslim etmeyen öğrenciler değerlendirilmeye alınmamıştır.
 7. Her öğrenci, kendi fakülte/enstitü/yüksekokulu ve bölümü altında değerlendirilmiştir.
 8. Yabancı dil puanı barajı 55, Akademik not ortalaması barajı lisans öğrencileri için 2,20, lisansüstü öğrencileri için 2,50’dir.
 9. Transkript not ortalamalarının yüzlük sisteme dönüştürülmesinde YÖK Dönüştürme Tablosu kullanılmıştır.
 10. Aynı akademik kademede daha önce yararlanmış olanlardan ve -10 puan düşülmüştür.
 11. Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için -10 puan azaltma uygulanmıştır.
 12. Başvuru olduğu durumda engelli öğrencilere +10 puan uygulanmıştır.
 13. Başvuru olduğu durumda şehit ve gazi çocuklarına +15 puan uygulanmıştır.
 14. Yerleştirme yapılırken anlaşmalı okullarımızın dil kriterleri dikkate alınmıştır.
 15. Seçilen öğrenciler için "Oryantasyon Toplantısı" 1 Mart  2018 tarihinde yapılacaktır. Toplantı Konferans Salonunda 10.00-12.300 saatleri arasında yapılacaktır.
 16. Seçilen öğrencilerin en geç 15 Mart 2018 tarihine kadar öğrenim haklarından faydalanıp faydalanmayacaklarına dair Erasmus Koordinatörlüğüne bilgi vermeleri gerekmektedir. Bilgilendirme erasmus@bandirma.edu.tr adreslerine e-posta yoluyla da yapılabilir. Öğrenim hareketliliği hakkından vazgeçmek isteyen öğrencilerin linkinde yer alan Feragat Dilekçesini doldurarak en geç 1 Nisan 2018 tarihine kadar Erasmus Koordinatörlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli Not: Programdan faydalanmaya hak kazanan öğrencilerin gidecekleri üniversitelerin sitelerini incelemeleri ve varsa "Online Başvurularını" yapmaları gerekmektedir.

Önemli Not 2: Öğrencilerin "Learning Agreement for Studies" formunu bölüm koordinatörüyle birlikte doldurmaya başlaması önem arz etmektedir.